AUTOMIKOS - komplexné služby pre Váš automobil
www.automikos.sk 0915 66 22 88

Naša ponuka

 

 

Dôležitý je pre nás osobný prístup nielen k zákazníkovi ako takému, ale i k danému problému a jeho riešeniu.

 

Ponúkame služby:

 

– Ručné umývanie exteriéru.

– Čistenie interiéru.
– Tepovanie.

– Leštenie a voskovanie.

– Čistenie a impregnácia kože.
– Profesionálne strojové a ručné leštenie.
– Konzervácia laku
– a ďalšie.

 

Čistenie parou firmy, domácnosti, interiér/exteriér
Parné čistenie hrobov, náhrobných kameňov, pomníkov
Čistenie – impregnácia prírodného a umelého kameňa
Čistenie a sterilizácia potrubia
Parné čistenie fasád budov, odstránenie grafitov
Čistenie čerpacích staníc
Čistenie a impregnácia koženého čalúnenia
Parné čistenie a dezifekcia bazénov
Čistenie billboardov a reklamných plôch
Čistenie dopravných prostriedkov hromadnej dopravy